Firma nasza jako działalność główną prowadzi szkolenia, które mają na celu podniesienie bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych dla:

 • diagnostów SKP,
 • kierowców zawodowych,
 • doradców DGSA,
 • pracowników magazynowych.

W takich zakresach, jak:

 • szkolenia w zakresie obsługi żurawi i platform załadowczych, uprawnienia UDT
 • szkolenia dla operatorów maszyn budowlanych ziemnych,
 • szkolenieokresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy – szkolenie na diagnostę samochodowego,
 • szkolenie dla kierowców ADR,
 • szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych ADR,
 • czas pracy kierowcy,
 • szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego wraz z przygotowaniem do egzaminu w ITS,
 • obowiązkowy kurs doszkalający dla przewoźników (co 5 lat),
 • szkolenia operatorów wózków widłowych, uprawnienia UDT,
 • szkolenia BHP.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w oparciu o zezwolenie bądź uzgodnienie z takimi instytucjami jak:

 •  Wojewódzki Urząd Pracy,
 •  Transportowy Dozór Techniczny,
 •  Urząd Dozoru Technicznego,
 •  Instytut Transportu Samochodowego,
 •  Ministerstwo Infrastruktury.

 

Ponadto świadczymy usługi w zakresie współpracy doradców DGSA, zgodnie z Ustawą o Transporcie Towarów Niebezpiecznych oraz Umowa ADR.

Jako Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  WWL – 025 specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań technicznych wszelkich typów pojazdów.

Prowadzimy również działalność konsultingową w zakresie działania stacji kontroli pojazdów oraz badań technicznych.